ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่รหัส 60
วันที่ 05 พฤษภาคม 2560 ดู 525 ครั้ง


                 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารหัส 60 ที่รายงานตัวเพิ่มเติมรอบ 2 ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. 2560 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังประกาศ http://president.yru.ac.th/stddev/pre_news.php?n_id=278 หน้าเว็บกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัราชภัฏยะลา และให้นักศึกษานำเงิน 200 บาทมาชำระค่ากิจกรรมหน้าหอประชุมหลังใหญ่