ประกาศ แบบคำขอ คู่มือ" /> รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ (รอบ 2) :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ (รอบ 2)
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ดู 768 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง) จากสถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ ๑ ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ
แบบคำขอ
คู่มือ