ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดู 180 ครั้ง


                ประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2560


เอกสารแนบ
 การคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่.pdf