ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดู 181 ครั้ง


                  รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ กรณีกล่าวอ้างว่านิสิตนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดถูกบังคับให้ไว้ทรงผมและแต่งกายตามเพศกำเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน.pdf