ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดู 178 ครั้ง


               สกอ.ขอส่งสำเนาหนังสือโครงการสวนจิตรลดา ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ระเบียบในการรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงาน.pdf