ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาที่นับถือศนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดู 369 ครั้ง


            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาที่นับถือศนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 p166.pdf