ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดู 306 ครั้ง


            ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 p170.pdf