ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ดู 249 ครั้ง


             ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 รับสมัครนักกีฬา.pdf