เอกสารแนบ" /> การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนก่อนลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพประจำปีการศึกษา 2555 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนก่อนลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ดู 826 ครั้ง
ตามที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรายเก่าจากสถาบันอื่น ชั้นปีที่ 2-5 ยื่นขอกู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2555 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ งานแนะแนว ได้ดำ เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมที่เลือกโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้ตัวแทนนักศึกษาเงินกู้ยืม ชั้นป-ที่ 2-5 ทุกโปรแกรมวิชา มาติดต่อขอตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืม ณ งานแนะแนว และบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ตามวัน และสถานที่ที่กำหนด ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ