ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 4 ทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาส่งตัวแทนห้องเพื่อเชิญพานพุ่มและดอกไม้  โดยให้นักศึกษาดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและส่งแบบฟอร์มให้กองพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม  2560 รายละเอียดดังแนบ

" /> ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ดู 1043 ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 4 ทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาส่งตัวแทนห้องเพื่อเชิญพานพุ่มและดอกไม้  โดยให้นักศึกษาดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและส่งแบบฟอร์มให้กองพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม  2560 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ
 ประการการเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู.pdf
 แบบฟอร์มส่งรายชื่อตัวแทนผู้ถือพานพุ่มวันรำลึกพระคุณครู.pdf