ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้ มรย.
วันที่ 11 กันยายน 2560 ดู 199 ครั้ง


               ประชาสัมพันธ์ เชิญช่วนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU Peace Festival) รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 YRU Peace Festival.pdf
 กำหนดการ.pdf