รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://president.yru.ac.th/stddev/  รายละเอียดดังแนบ

" /> ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 กันยายน 2560 ดู 4269 ครั้ง


รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://president.yru.ac.th/stddev/  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป.pdf
 ใบสมัครทุนการศึกษาทั่วไป.pdf