ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงค์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 12
วันที่ 25 กันยายน 2560 ดู 265 ครั้ง


             ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงค์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 12 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 โครงการสิงค์สร้างสรรคนทีวี ปี 12.pdf