ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดชุดที่ผลิตจากผ้าหนองบัวลำภู 2017
วันที่ 25 กันยายน 2560 ดู 267 ครั้ง


            ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดชุดที่ผลิตจากผ้าหนองบัวลำภู ภายใต้ชื่องาน "แรพพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017" รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 การประกวดชุดที่ผลิตจากผ้าหนองบัวลำภู.pdf