ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับประกวด
วันที่ 28 กันยายน 2560 ดู 326 ครั้ง


           ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดประกวดเรียงความ ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพ และประกวดหนังสั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 Or-1031381-1-2017-1.pdf