ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ มูลนิธีข้าวไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ รับสมัครประกวดเรียงความ
วันที่ 04 ตุลาคม 2560 ดู 280 ครั้ง


               ประชาสัมพันธ์ มูลนิธีข้าวไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด แจ้งเรื่อง โครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 Or-kauthai.pdf