ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา
วันที่ 04 ตุลาคม 2560 ดู 380 ครั้ง


            ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 Or-Yala.pdf