ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ ถึงบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดู 6618 ครั้ง


           ประชาสัมพันธ์ ถึงบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และเอกสารต่างๆ ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 หนังสือแจ้งบัณฑิต.pdf
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดก.pdf
 แบบฟอร์มการรายงานตัวบัณฑิต มรภ.ยะลา.pdf
 รายชื่อรัปริญญา 60.xls