ลิงค์หน่วยงาน

 
 
สำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดู 287 ครั้ง


           สำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4) รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 Or-1049141-1-2017-1.pdf