ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 ดู 3359 ครั้ง


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังไฟล์แนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปี 2560 1.pdf