เอกสารแนบ" /> ประกาศกำหนดเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมฯ นักศึกษาเงินกู้ รายเก่า (ธนาคารอิสลามฯ) ชั้นปีที่ 2-5 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศกำหนดเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมฯ นักศึกษาเงินกู้ รายเก่า (ธนาคารอิสลามฯ) ชั้นปีที่ 2-5
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดู 1072 ครั้ง
ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 2-5 ที่เลือกโอนเงินผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ทางกองทุนฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาคนใดที่มีสิทธิกู้ยืม ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมในตารางข้างล่างนี้ ขอให้นักศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเทอมที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ในระบบ e-studentloan ด้วยตนเอง (เป็นระบบใหม่ที่ทางกองทุนเงินฯ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และกำหนดให้นักศึกษาที่บันทึกจำนวนเงินค่าเทอมดังกล่าวแล้ว มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ เพื่อขอเซ็นแบบยืนยันค่าเทอมและค่าครองชีพ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ หากนักศึกษาคนใด ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการกู้ยืม ในปีการศึกษา 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ