ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ เลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏภาคใต้
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดู 211 ครั้ง


       ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณเวลา 14.00 น. แจ้งยกเลิกการฝึกซ้อมเพื่อทบทวนในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
   - ให้บัณฑิตโทรศัพท์ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073299605, 0895981777 และ 0873943732 
   - ให้บัณฑิตไปรายงานตัว เวลา 13.30 น. ณ จุดรวมแถว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามที่ได้นัดหมายไว้

เอกสารแนบ
 ประกาศเลื่อนรับปริญญาบัตร.pdf