ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองเกิน ประจำปี 2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดู 2202 ครั้ง


           ประชาสัมพันธ์งานวิชาทหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองเกิน ประจำปี 2561 ให้มารับแบบฟอร์มและยื่นเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่วันที่  6 - 25  ธันวาคม 2560 ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ผกท.สุรศักดิ์ เหมือนเมือง โทร 097 - 3596353

เอกสารแนบ
 แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร.pdf