ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศเรื่อง การรับชุดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 07 ธันวาคม 2560 ดู 2274 ครั้ง


         ให้นักศึกษามารับชุดกิจกรรมนักศึกษา ได้ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยกำหนดการรับดังนี้

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 1 – 512
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 513 – 1022
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 1023 – 1533
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 1534 – 2014

ให้นักศึกษานำใบเสร็จมาด้วย (หากใบเสร็จหายให้นำบัตรประจำตัวประชาชน)
รายละเอียดเลขที่ใบสั่งจองสามารถดูได้ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
 รายชื่อนักศึกษารับชุดกิจกรรม.pdf