ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ปีการศึกษา 2560  ซึ่งผู้สมัครจะต้อง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันนี้-16 มกราคม  2561 นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนว่าสามารถสมัครได้หรือไม่  โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/

" /> รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดู 1446 ครั้ง


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ปีการศึกษา 2560  ซึ่งผู้สมัครจะต้อง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันนี้-16 มกราคม  2561 นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนว่าสามารถสมัครได้หรือไม่  โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/


เอกสารแนบ
 ประกาศรับสมัครทุนระยะ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2.pdf
 ใบสมัคร.pdf
 3.ปฏิทิน กลุ่ม 2 ปี 60.pdf