ตามที่กองพัฒนานักศึกษา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนประจำปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น  บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะขึ้นบัญชีทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทุน รายละเอียดดังแนบ  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมารายงานตัวปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 10  มกราคม 2561  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนาศึกษา  (เลื่อนจากกำหนดการเดิมรายงานตัวในวันที่ 27  ธันวาคม  2560 ) โดยในวันรายงานตัวให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา  1 นิ้ว  มาเพื่อทำประวัตินักศึกษาทุน หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวปฐมนิเทศในวันและเวลาดังกล่าวถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน

" /> ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดู 2769 ครั้ง


ตามที่กองพัฒนานักศึกษา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีทุนประจำปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น  บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะขึ้นบัญชีทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทุน รายละเอียดดังแนบ  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมารายงานตัวปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 10  มกราคม 2561  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนาศึกษา  (เลื่อนจากกำหนดการเดิมรายงานตัวในวันที่ 27  ธันวาคม  2560 ) โดยในวันรายงานตัวให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา  1 นิ้ว  มาเพื่อทำประวัตินักศึกษาทุน หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวปฐมนิเทศในวันและเวลาดังกล่าวถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน

เอกสารแนบ
 ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีทุนปีการศึกษา 2560.pdf