เอกสารแนบ" /> ประกาศรับสมัครนักศึกษาเงินกู้ ผู้กู้รายเก่า ประเภทกู้เกินหลักสูตร (เพิ่มเติม) :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเงินกู้ ผู้กู้รายเก่า ประเภทกู้เกินหลักสูตร (เพิ่มเติม)
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดู 953 ครั้ง
ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทกู้เกินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 2-5 รอบที่ 1 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ทางกองทุน ฯ กำหนดเปิดรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาคนใดที่ประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2555 นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ