ลิงค์หน่วยงาน

 
 
แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
วันที่ 09 มกราคม 2561 ดู 572 ครั้ง


ให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560  และติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยและดำเนินการส่งในวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา


เอกสารแนบ
 แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาทุน042.pdf