ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 130 ครั้ง


           ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอย.pdf