ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ 61"
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 162 ครั้ง


                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ 61" รายละเอียดประกาศดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 61.pdf