ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กฯ รับเสนอผลงานเพื่อการพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 179 ครั้ง


              ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับคัดเลือกเสนอผลงานเพื่อการพิจารณาเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน แห่งปี 2561 รายละเอียดดังเอกสาสรแนบ


เอกสารแนบ
 คัดเลือกเยาวชนดีเด่น.pdf