ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงพัฒนาสังคมฯคัดเลือกผู้ทำคูณประโยชน์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู 173 ครั้ง


          ประชาสัมพันธ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนเยาวชน บุคลากร สรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคูณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 เด็กและเยาวชน.pdf