ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 02 กรกฏาคม 2555 ดู 970 ครั้ง


รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ข้ออความประชาสัมพันธื.doc
 โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้.doc
 แบบแสดงความตำนงค์.doc
 ใบสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์.doc