ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณครูของนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 04 กรกฏาคม 2555 ดู 986 ครั้ง

     กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และภาคกศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณครูของนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หลังใหม่)


     ทั้งนี้ให้นักศึกษาภาคปกติทุกคน ทุกโปรแกรมวิชา ทุกชั้นปี และผู้แทนนักศึกษาภาคกศ.ปช.เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ตามวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ
 ประกาศวันไหว้ครู 55.pdf