ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ นโบบายการรับน้องและปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 61
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ดู 3748 ครั้ง


           ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศรับน้องใหม่01.pdf
 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏย.pdf