ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครประกวดผลงานศิลปะการแสดง
วันที่ 01 มิถุนายน 2561 ดู 246 ครั้ง


              ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครประกวดผลงานศิลปะการแสดง และจะได้ร่วมเข้าค่ายติดอาวุธทางวิชาการด้านศิลปะการแสดงเต็มรูปแบบ สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 BANGKOK UNIVERSITY.pdf