ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 07 มิถุนายน 2561 ดู 288 ครั้ง


             ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 การพนัน.pdf