ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 05 กรกฏาคม 2561 ดู 332 ครั้ง


          ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 กิจกรรมทางศาสนา.pdf