ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ดู 2749 ครั้ง


                ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 กิจกรรมรำลึกพระคุณครู61.pdf