ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครยะลา ขอเชิญเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดู 82 ครั้ง


             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครยะลา ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตในกิจกรรมดนตรีสมานฉันท์ "ดนตรี พหุวัฒนธรรม นำความสุข" สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 คอนเสิร์ต.pdf