ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดู 1334 ครั้ง


          ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาคนใดมีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในประกาศแนบท้ายนี้ และส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ใบสมัครทุนอายิโนโมโตะ.pdf