mersin escort kadıköy escort mersin escort sivas escort escort sivas escort erzurum escort erzurum escort elazığ escort diyarbakir diyarbakır escort diyarbakır escort esmer porno tükçe porno konulu porno porno izle anal porno tokat escort didim escort çorum escort ucak bileti ucuz ucak bileti evden eve taşımacılık " /> มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดู 1355 ครั้ง


          ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาคนใดมีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในประกาศแนบท้ายนี้ และส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ใบสมัครทุนอายิโนโมโตะ.pdf