ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 2 (รหัส 60) เข้าร่วมฟังความเห็นสมาพันธ์ SME
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดู 251 ครั้ง


         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 2 (รหัส 60) เข้าร่วมฟังความเห็นสมาพันธ์ SME ไทย รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 SME.pdf