ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดู 185 ครั้ง


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ปีการศึกษา 2561  ซึ่งผู้สมัครจะต้อง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-16 มกราคม  2562 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ
 ประกาศและใบสมัคร 2561.pdf
 ขั้นตอนและวิธีสมัคร 2561 กลุ่ม 2 .pdf