ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ธนาคารกรุงไทยลดค่าบริการแจ้งเตือนอัติโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ(SMS ALERT)
วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 ดู 2311 ครั้ง


          ธนาคารกรุงไทยลดค่าบริการแจ้งเตือนอัติโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ(SMS ALERT)สำหรับผู้กู้กลุ่ม กยศ. โดยลดค่าบริการลง 50% จากเดิม 10.-/เดือน/บัญชี เป็น 5.-บาท/เดือน/บัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ลงข่าว.pdf