ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสันทนาการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดู 177 ครั้ง


          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสันทนาการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 รับสมัครนักสันทนาการ.pdf