ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ Extra Time
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดู 265 ครั้ง


             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต นอกเวลาเรียน (Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นพื้นฐาน สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 extra time.pdf