ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา
วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ดู 45 ครั้ง


        ประกาศรายชื่อตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชา และหรือหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะ ซึ่งเป็นผู้มาประชุมเพื่อสรรหาประธานสภา โดยมีรายละเอียงดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา.pdf