ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศผลการสรรหาประธานสภานักศึกษา ปี 62
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ดู 255 ครั้ง


          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการสรรหาประธานสภานักศึกษา ปี 62 อ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ผลการสรรหาประธานสภานศ.62.pdf