ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ดู 881 ครั้ง


            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดให้นักศึกษารหัส 62 คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (Extra Time) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศให้นศ.ร่วมกิจกรรม 24กค62.pdf