ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ดู 254 ครั้ง


รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://president.yru.ac.th/stddev/  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครทุน 62.pdf
 ใบสมัครทุน ปีการศึกษา 62.pdf